Белгілі ғалым, атақты сазгер – 70 жаста!

Бүгін «Қазақ мал шаруашылығы және жемшөп өндірісі ғылыми-зерттеу институты» мал өнімдерін өндіру технологиясы және стандарттау бөлімінің меңгерушісі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, Ресей ауыл шаруашылығы Ғылым академиясы Сібір бөлімінің құрметті докторы, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы ғылым академиясының академигі және атақты композитор Қыдырбай Жүсіпбайұлы Аманжолов 70 жасқа толып отыр. Мерейтойы иесінің құрметіне институттың мәжіліс залында салтанатты кеңейтілген ғылыми кеңес өтті.

Қыдырбай Аманжолов 1948 жылғы 21 ақпан күні Оңтүстік Казақстан облысы, Отырар ауданы, Балтакөл ауылында дүниеге келген.

Жарты ғасырдан астам өмірін мал өнімдерін өндіру технологиясы, әрі оның сапасын зерттеу және оны өңдеу жұмыстарына арнаған белгілі ғалым, профессор 380-нен астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде 10 монографияның, 55 кітапшаның, 40 ұсыныстың иегері.

Қыдырбай Жүсіпбайұлының жетекшілігімен етті ірі қара мал төлдерін өсірудің, жетілдірудің және бордақылаудың қарқынды, аса сапалы экологиялық таза сиыр етін, тері шикізатын және көн өндірудің инновациялық технологияларын және жылқы етін экспортқа шығарудың ұлттық стандарттары жасалды. Түйе шаруашылығы бойынша көптеген ұсыныстары, түйе етінің терісінің, жүнінің, сүтінің сапасы туралы ғылыми еңбектері жарық көрді.

Сонымен қатар Қыдырбай Жүсіпбайұлы елге танымал талантты сазгер. Соңғы санаулы жылдардың ішінде 300-ден астам ән, 200-ге жуық күй жазған. «Ән-аққу», «Ән-самал» және «Ән-айна» атты кітаптары да жарық көрген. Көптеген әндері еліміздің атақты жұлдыздары Н.Нүсіпжановтың, С.Нұрмағамбетованың, С.Қалымовтың, Р.Стамғазиевтың, К.Жәмекованың, Қ.Әбіловтің, Т.Ырысымбетовтің, И.Мақаеваның, күйлері көрнекті сазгер, күйші Ермұрат Үсеновтің, кәсіби музыкант Өтепберген Жүсіповтың, «Тарту тобы» домбырашыларының орындауларында «Қазақ» радиосының «Алтын қорына» енген.

Ғылым және өнер саласындағы елеулі еңбектері мемлекет тарапынан ескеріліп, «Еңбек ардагері» (1990), «Академик А.И.Бараевтың  100 жылдығы» (2008), «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» (2013), «Ерен еңбегі үшін» (2016) және тағы басқа наградалармен марапатталған.

Құрметті Қыдырбай Жүсіпбайұлы! «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» КеАҚ ұжымы атынан бүгінгі мерейтойыңызбен құттықтай отырып, сізге зор денсаулық, белсенділік және жаңа ғылыми жетістіктер тілейміз! Еңбегіңіздің жемісін ұзағынан көріп, бала-шағаңыз­дың қуанышы мен мейір-шапағатына және халқымыздың қошеметіне бөлене беріңіз!

«ҰАҒБО» КеАҚ баспасөз қызметі

тел. 8-(7172)-72-86-73

E-mail: 133@nanoc.kz

В Минсельхозе обсудили основные задачи развития отрасли на 2018 год

Сегодня в Министерстве сельского хозяйства в ходе проведения расширенного заседания коллегии озвучили итоги прошедшего года и основные задачи развития отрасли в рамках Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

В мероприятии по видеоконференцсвязи приняли также участие представители акиматов областей, агробизнеса и общественности.
Перед агропромышленным комплексом поставлена задача по увеличению производительности труда и экспорта переработанной сельхозпродукции в 2,5 раза.
Для решения данной задачи вице-министры сельского хозяйства в своих докладах акцентировали внимание на основных подходах развития АПК, такие как:
— повышение доступности финансирования для субъектов АПК;
— расширение рынков сбыта и развитие экспорта сельхозпродукции;
— повышение эффективности госконтроля и надзора;
— совершенствование налогообложения;
— реформирование аграрной науки, образования и системы распространения знаний;
— цифровизация АПК;
— доступность технологий;
— устойчивое управление биологическими ресурсами;
— увеличение эффективности использования водных ресурсов.
Так, для повышения доступности финансирования планируется увеличить привлечение частного финансирования за счет совершенствования действующих финансовых инструментов, а также внедрения новых инструментов, таких как аграрные расписки. Кроме того, АО «НУХ «КазАгро» поэтапно перейдет к фондированию кредитных товариществ, БВУ, микрофинансовых организаций, лизинговых компаний для последующего финансирования субъектов АПК.
Также будут сокращены неэффективные субсидии, усовершенствована система налогообложения в том числе для сельхозкооперации, будет проведено техническое перевооружение отрасли.
Для расширения рынков сбыта и развития экспорта продукции АПК будет разработан Реестр целевых рынков продуктов, планируется открытие должности Атташе по сельскому хозяйству в странах с приоритетными рынками сбыта. Продолжится работа по развитию транспорта и логистики, продвижению производства органической продукции, сельхозкооперации.
Повышение эффективности госконтроля и надзора планируется обеспечить за счет создания ветеринарно-фитосанитарных контрольных постов на приграничных территориях. В целях защиты внутреннего рынка планируется модернизация системы технического регулирования в соответствии с международными требованиями, а также выстроить единую систему обеспечения безопасности и прослеживаемости сельхозпродукции по принципу «от фермы до стола», а также вертикаль ветеринарной службы.
Изменения коснутся также аграрной науки, образования и системы распространения знаний. Наука будет ориентирована на потребности агробизнеса путем перехода от прямого госфинансирования к возмещению затрат бизнес-ассоциаций на научные исследования и работодателей на подготовку специалистов. Планируется пересмотреть роль аграрных университетов, обновить программы обучения и распространения самых передовых знаний и лучшей практики в АПК. Кроме того запланировано введение обязательной трехлетней отработки в сельской местности выпускников-грантников отучившихся по сельхозспециальностям.
Одной из важных направлений является цифровизация АПК, в рамках которой основной упор будет сделан на внедрение элементов точного земледелия и «умных ферм», от которых ожидается наибольший эффект. На первом этапе, мы видим необходимость в создании электронных карт полей с геопозиционным, вегетационным, агрохимическим, гидрогеологомелиоративным и метеорологическими слоями, — отметил первый вице-министр А. Евниев.
Цифровизация отрасли позволит повысить достоверность государственного статучета и наблюдений, стимулировать внедрение высоких технологий, повысить эффективность мер господдержки, их прозрачность и доступность для фермеров, а также в разы сократить факты проявления коррупции.
Большое внимание уделено увеличению эффективности использования водных ресурсов планируется принять меры по повышению инвестиционной привлекательности водной отрасли, реконструкции аварийных водохранилищ, а также по восстановлению инфраструктуры орошаемых земель и реконструкции и строительству групповых водопроводов.
Также вице-министр Р. Курманов и Председатель правления АО «НУХ «КазАгро» Н. Малелов доложили об итогах развития АПК за 2017 год.
Далее заседание коллегии перешло в формат вопрос-ответ, в ходе которого представители регионов получили исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.

Справочно: объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-декабрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,9% и составил 4,1 трлн. тенге.
Прирост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 29%, а в производство продуктов питания почти 32%.
При этом производство продукции животноводства увеличилось на 3,9% (1,8 трлн. тенге), растениеводства – на 2,2% (2,3 трлн. тенге).
Производство продуктов питания за данный период выросло на 4,1% и составило 1,5 трлн. тенге.
По состоянию на 1 января т.г. в республике наблюдается тенденция увеличения численности поголовья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по следующим видам:
КРС – на 5,2% до 6 745,4 тыс. голов, овцы – на 0,8 % до 16 018,8 тыс. голов, лошади – на 6,0 % до 2 395,0 тыс. голов, птицы – на 8,8 % до 40 102,1 тыс. голов, верблюды – на 4,6 % до 188,4 тыс. голов.
Производство мяса увеличилось на 5,9 % и составило 1 017,6 тыс. тонн, молока коровьего – на 3,0 % до 5 459,4 тыс. тонн, яиц куриных – на 7,3% до 5 085,2 млн. штук.
За январь-декабрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство молока обработанного жидкого и сливок увеличилось на 2,0% (с 472,4 тыс. до 481,9 тыс. тонн), сыра и творога – на 4,0% (с 24,2 до 25,2 тыс. тонн), сливочного масла – на 7,9% (с 15,6 до 16,8 тыс. тонн), кисломолочной продукции – на 1,4%.

Департамент по связям
с общественностью МСХ РК 

+7 (7172) 555-765
minagripress@gmail.com

Назначен председатель Правления НАО «НАНОЦ»

Сегодня первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев представил коллективу НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (далее – НАО «НАНОЦ») нового председателя Правления Тажибаева Улана Калмухановича.

Улан Тажибаев родился 14 июля 1977 года. Выпускник КазНУ им. аль-Фараби (Международные отношения и право), магистр делового администрирования (Executive MBA) Instituto de Empresa (IE) Business School, г.Мадрид (Испания).

В разные годы работал в частных компаниях в области юриспруденции и нормотворческой деятельности. Имеет большой опыт государственной службы на руководящих должностях в сфере организации деятельности госаппарата.

2004-2006 гг. — заместитель руководителя аппарата акима города Астана;

2006-2007 гг. — заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области;

2007-2011 гг. — советник первого заместителя Премьер-Министра;

2012-2016 гг. — руководитель аппарата АО «Самрук-Қазына»;

С января 2016 года по настоящее время занимал должность управляющего директора по управлению человеческими ресурсами и коммуникациями — член Правления в АО «Самрук-Қазына».

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2009), Орденом «Құрмет» (2016).

НАО «НАНОЦ» был создан Постановлением Правительства Республики Казахстан в августе 2015 года, в целях внедрения в АПК новых технологий и знаний, а также подготовки кадров новой формации. Сегодня в научно-образовательном обеспечении в области АПК в составе НАО «НАНОЦ» задействованы 3 аграрных ВУЗа, 23 НИИ с 31 филиалами, 7 опытных хозяйств, 7 селекционных станций, 4 сервисных компании. Научно-образовательные учреждения НАО «НАНОЦ» обеспечивают практически полный охват всех регионов страны.

Пресс-служба НАО «НАНОЦ»

тел. 8-7172-72-86-73

E-mail133@nanoc.kz

О перспективах развития аграрной науки и внедрение ее результатов в сельхозпроизводство

Сегодня на базе научно-производственного центра зернового хозяйства им. А.И.Бараева состоялось выездное заседание Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента Республики Казахстан, приуроченное к обсуждению Послания Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

 

В совещании приняли участие заместитель Председателя Мажилиса Парламента Божко В.К., депутаты Мажилиса Парламента РК, первый вице-министр сельского хозяйства Евниев А.К., представители департаментов и комитетов МСХ РК, члены республиканских палат, заместители акимов областей, ведущие ученые НИИ и аграрных ВУЗов, руководители субъектов агробизнеса.

На заседании Комитета были обсуждены вопросы развития аграрной науки в обеспечении роста производительности труда, о проблемах коммерциализации и внедрения научных результатов в производство, а также подготовки кадров для АПК.

В Послании народу Казахстана было сказано, что аграрная политика должна быть направлена на кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции. Президент страны особо отметил, что «аграрная наука должна заниматься в первую очередь трансфертом новых технологий и их адаптацией к отечественным условиям. При этом необходимо пересмотреть роль аграрных университетов. Они должны не просто выдавать дипломы, а готовить специалистов, которые реально будут работать в АПК или заниматься научной деятельностью».

На заседании с докладом выступили и.о. председателя Правления НАО «НАНОЦ» Егизбаев Д.А., президент РОО «Академия сельскохозяйственных наук РК», академик  Калиев Г.А., ректор КазНАУ Есполов Т.И., ректор КазАТУ им. С.Сейфуллина Куришбаев А.К., генеральный директор РГП «Национальный центр биотехнологий» МОН РК Раманкулов Е.М. и др.

По результатам заседания Комитетом выработаны соответсвующие рекомендации.

Пресс-служба НАО «НАНОЦ»

тел. 8-7172-72-86-73

E-mail133@nanoc.kz

Новые вызовы и возможности в области развития переработки сельскохозяйственного сырья

2 февраля 2018 года на базе ТОО «Казахский научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственной продукции» (далее — Институт) состоялся круглый стол на тему: «Новые возможности технологического развития переработки сельскохозяйственной продукции в условиях Четвертой промышленной революции», посвященный обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции».

В работе круглого стола приняли участие представители НПП «Атамекен», КазАТУ им. С.Сейфуллина и научные сотрудники Института. Предоставляем вашему вниманию доклад и.о. генерального директора Института, доктора сельскохозяйственных наук Сарбасовой Гайни Толеуалиевны.

Новые вызовы и возможности в области развития переработки сельскохозяйственного сырья

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 года четко определено, что предстоит сделать для успешной навигации и адаптации в новом мире – мире Четвёртой промышленной революции. Данное Послание должно стать ориентиром по преодолению существующих и будущих глобальных вызовов, характерных для отдельных элементов Четвёртой промышленной революции.

Учитывая глобальные тренды развития, Глава государства ставит 10 задач, на решение которых необходимо направить усилия казахстанцев.

В числе задач, поставленных перед агропромышленным комплексом и аграрной наукой, важными являются следующие:

«Умные технологии» – шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса;

Человеческий капитал – основа модернизации.

Президент страны Нурсултан Назарбаев поручил направить аграрную политику «…на кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции».

…Нужно обеспечить переработку сырья и выходить на мировые рынки с высококачественной готовой продукцией.

В Послании Президентом страны обозначен ряд системных проблем, существующих в АПК: 1) низкая производительность труда; 2) низкая доля экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции; 3) монокультурная специализация растениеводства; 4) слабое продвижение бренда натуральных продуктов питания «Сделано в Казахстане»; 5) неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения; 6) неэффективные субсидии для субъектов АПК.

Кроме того, в третьей задаче Послания отмечено — «Мы научились выращивать различные сельхозкультуры, производить зерно. Гордимся этим. Но этого уже недостаточно», поэтому необходимо двигаться дальше – «Нужно обеспечить переработку сырья и выходить на мировые рынки с высококачественной готовой продукцией».

Для решения вышеуказанных системных проблем необходимо дальнейшее развитие и совершенствование отечественных технологий переработки сельскохозяйственного сырья, трансферт новых зарубежных технологий и их адаптация к местным условиям. Внедрение новых отечественных и трансферт передовых зарубежных технологий создает возможность для повышения производительности труда и доли экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции.

Анализ развития АПК показывает, что структура производства пищевых продуктов в Казахстане на сегодняшний день складывается следующим образом: зерноперерабатывающая отрасль занимает 22,3%, молочная — 16,7%, хлебобулочная — 15%, мясоперерабатывающая — 13,6%, масложировая — 7,9%, плодоовощная — 7,6% и 16,9% — прочие отрасли.

В то же время, отмечается значительная доля импорта в потребляемых продуктах питания. Так, в животноводческой отрасли наибольшая доля импорта приходится на сыры и творог — 51%, колбасные изделия — 46%, мясные и мясорастительные консервы — 40%, сливочное масло — 36,4 %. В растениеводстве особенно велика зависимость внутреннего рынка от внешних поставок сахара — 42%, при этом производственные мощности отечественных сахарных заводов загружены лишь на 37,1%. Доля импорта на рынке плодоовощных консервов достигает 84%. Примерно такая же ситуация и по картофелю.

На обеспечение собственного населения высококачественными продуктами питания и увеличение доли их экспорта направлена разработанная МСХ РК Программа «Система мер по индустриализации агропереработки в Казахстане на 2017-2021 г.г.» (далее — Карта агропереработки), в которой предусматривается модернизация существующих мощностей и строительство новых предприятий по 9-ти приоритетным направлениям переработки сельскохозяйственной продукции: молока, мяса, шкур, шерсти, масличных и зерновых культур, плодов и овощей, сахарной свеклы и картофеля.

В рамках разработки Карты агропереработки впервые в истории независимого Казахстана была проведена ревизия всех существующих в стране предприятий сельхозпереработки и сформирована максимально полная база данных, включающая свыше 1300 производителей. Базируется Карта переработки, во-первых, на дозагрузке существующих мощностей 435 предприятий. С этой целью последние обеспечиваются доступом к кредитам для пополнения оборотных средств, а главное – в их распоряжении оказывается созданная сеть кооперативов по заготовке сырья. Во-вторых, запланирована модернизация 80 действующих предприятий. В-третьих, для достижения поставленных целей государство намерено организовать 79 новых перерабатывающих производств. Строительство новых заводов планируется в Южно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях – именно в этих регионах имеется самый высокий сырьевой потенциал.

Предлагаемые меры позволят не только создать дополнительные семь тысяч рабочих мест, увеличить налоговые отчисления, но и обеспечить рост валового производства продукции агропереработки в полтора раза. Это усилит фундамент продовольственной безопасности страны, поскольку доля импорта к 2021 году снизится с 31,6 до 25,1% (https://camonitor.kz/29763-akcent-na-agropererabotku.html).

По нашему мнению, при создании новых, запланированных Картой агропереработки, предприятий, обязательным условием должно стать научное сопровождение, включающее в себя определение наиболее передовых, экономически рентабельных технологий, предложения по повышению доходности и рентабельности предприятия в процессе эксплуатации, так как следует учитывать, что каждая стадия переработки сырья — это дополнительный доход и средства для дальнейшего развития.

В одном из своих выступлений Глава государства также акцентировал внимание на проблемах агропереработки. «Поднимать производительность надо. Хотя бы мукой продавать, а не пшеницей. А лучше производить макароны и другие виды продукции. Из зерна вытаскивать глютен, крахмал и т.д. Такие заводы придется нам в будущем строить, чтобы переработанное зерно было», – заявил Нурсултан Назарбаев.

Именно на это направлены исследования ТОО «Казахский научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственной продукции» (далее — Институт). За последние годы Институтом разработаны более 25 технологий глубокой переработки зерновых и масличных с получением таких продуктов, как крахмальная патока, глюкозно-фруктозные сиропы, этиллактат, молочная кислота, карбоксиметилкрахмал, карбоксиметилцеллюлоза, сорбит, сорговый сироп, целлюлоза из отходов сельскохозяйственного производства, кристаллическая глюкоза, ксилоза, ксилит, модифицированные крахмалы, переэтифицированные жиры и др. Все полученные технологии защищены патентами.

По Карте агропереработки, за счет модернизации и строительства новых мощностей, объем зерна на глубокую переработку будет доведен до 1 млн. тонн, в т.ч., на производство биоэтанола — 28%, патоки — 19%, крахмала — 12%, глюкозно-фруктозного сиропа — 10%, комбикормов — 10%, глютена — 9% и прочих — 12% (органические кислоты, зародыш и мезга), что приведет к увеличению к 2021 году объема зерна на глубокую переработку в 9 раз и объема экспорта продуктов до 400 млн. долл. США.

При решении таких задач научные исследования, проводимые на уровне мировых, приобретают большое значение. Именно на это нацелены исследования ученых Института, которые ставят перед собой озвученные Главой государства цели – кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции. Также Президент Н.Назарбаев в своем Послании акцентирует внимание на следующем:

Государство совместно с бизнесом должно находить стратегические ниши на международных рынках и продвигать отечественную продукцию.

Интенсификация сельского хозяйства должна происходить с сохранением качества и экологичности продукции.

Это позволит создать и продвигать бренд натуральных продуктов питания «Сделано в Казахстане», который должен стать узнаваемым в мире.

Построение бренда страны и создание ее положительного имиджа – это сильнейший инструмент повышения привлекательности товаров страны – производителя, т.к. бренд способствует получению высокой прибыли и обеспечивает долгосрочное развитие страны.

Определение возможности создания как национального бренда натуральных продуктов для Казахстана наиболее реализуемо, т.к. Казахстан и сейчас известен в мире как производитель натуральных продуктов, из которых самыми известными являются зерновые продукты. Таким образом, бренд «Сделано в Казахстане» должен стать эталоном экологически чистых продуктов. Т.е., натуральные продукты – это органические продукты. Увеличивающийся в мире спрос на органическую продукцию открывает большие перспективы для Казахстана как страны, имеющей все предпосылки для производства такой продукции.

Анализ показывает, что, в виду высокой востребованности в мире, органическая продукция стоит на 40 – 50% дороже традиционной, и рынок ее за последние 15 лет вырос в 5 раз, составив порядка 80 миллиардов долларов.

В Казахстане создана нормативная база для развития органического производства – в 2015 принят Закон РК «О производстве органической продукции».

Из 217 млн.га сельскохозяйственных угодий в пользовании находятся 100 млн.га, из которых сертифицированы как земли для производства органической продукции – всего 300 тыс.га.

Брендом нашего государства может стать и экологически чистая овоще-бахчевая и картофельная продукция, т.к. почвенно-климатические условия Казахстана позволяют производить большие объемы разнообразных видов овощей, бахчи и картофеля. По статданным за 2016 год, овощные культуры возделываются на площади 146,2 тыс.га, картофель – 186,9 тыс. га, бахчевые – 93,6 тыс. га. В то же время, анализ показывает, что земель, пригодных для выращивания органической продукции, не зараженных пестицидами и химикатами, в стране 13,6 млн.га.

Большое внимание в Послании уделяется также развитию человеческого капитала – основы модернизации. В числе главных задач, Послания Президента Н.Назарбаева отмечено развитие «Человеческого капитала, как основы модернизации», направленного на новое качество образования.

В решение данной задачи Институт уже на протяжении многих лет проводит системную работу с университетами страны, предоставляя материально — техническую базу и непосредственное руководство и сопровождение учебных, технологических, преддипломных и производственных практик студентов, обучающихся по технологическим специальностям.

Вместе с тем, уделяется особое внимание формированию и развитию собственных ключевых компетенций учеными Института в области комплексной и глубокой переработки сельскохозяйственного сырья за счет подготовки и повышения квалификации в рамках соглашений по международному сотрудничеству, путем обучения в докторантуре и прохождению научных стажировок в ведущих образовательных и научных центрах, чтобы направлено на удовлетворение запросов сегодняшнего дня.

Так, в рамках Государственной программы КНР «Один пояс, один путь» с китайскими научно-образовательными центрами: North A&F University и Таримский университет, обучаются 4 докторанта Института, организован ряд стажировок ученых Института, формируются совместные научные проекты по проведению исследований по переработке продукции растениеводства и пищевой безопасности.

Таким образом, ученые Института прикладывают все усилия для выполнения поставленных Президентом Н.Назарбаевым задач по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан, озвученных в Послании народу Казахстана от 10 января 2018 года.

Пресс-служба НАО «НАНОЦ»

тел. 8-7172-72-86-73

E-mail133@nanoc.kz

Встреча со студентами колледжа

Сегодня генеральный директор Казахского научно-исследовательского института рисоводства им.И.Жахаева Умирзаков Серикбай Идрисович провел встречу со студентами Кызылординского аграрно-технического колледжа им. И.Абдукаримова. Основной темой встречи стало обсуждение Послания Президента Республики Казахстан на тему: «Совместная работа НИИ и агроколледжа при подготовке специалистов для сферы агропромышленного производства». В целом, студенты приняли активное участие в обсуждении Послания, встреча прошла в теплой дружественной обстановке.

Пресс-служба НАО «НАНОЦ»

тел. 8-7172-72-86-73

E-mail133@nanoc.kz

Обсуждение Послания Президента РК

В Казахском научно-исследовательском институте механизации и электрификации сельского хозяйства состоялось обсуждение и разъяснение Послания Президента РК народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

После вступительной речи генерального директора института, доктора технических наук, профессора Кешуова С.А., по вопросам разъяснения основных положений Послания Президента РК Н.А.Назарбаева выступил главный ученый секретарь, к.т.н. Жуматай Г.С. Он подробно остановился на всех приоритетных направлениях, обозначенных Главой государства.

— В разные периоды развития нашей страны каждое Послание отражало актуальные вызовы времени и предлагало четкий, конкретный план действий по их решению. В последние годы, многие эксперты-политологи говорят о резвом шаге Исторического времени благодаря быстрому развитию индустрии в мире. И это действительно правда. Это волна информационного века, череда разных новостей из всех уголков мира, а интенсивное развитие науки и техники, технологии и инновации не может не удивить человечество, — пояснил Гани Жуматай.

На мероприятии также выступил Академик НАН РК Голиков В.А., который положительно оценил задачи в новом Послании Президента, особенно третью задачу «Умные технологии». – Очень радует, что Президент в своем Послании ставит задачу о Приоритетном внимании развитии аграрной науки. Безусловно, эта новость радует аграрных ученых. В предыдущих Посланиях внимание аграрной науке уделялось очень кратко. Приоритетное предпочтение развитию аграрной науки, повышению наукоемкости АПК, внедрение новых технологии и т.д. все это приведет сельское хозяйство страны на новый уровень, сориентирует ученых в нужное направление, укрепит связь между ученными и фермерами.

В свою очередь, доктор технических наук Омаров Р.А., который также оценил Послание Президента и поставленные задачи положительно и в своем выступлении кратко изложил свое мнение: — Аграрные ученые имеют многолетний опыт, багаж знании в этой отрасли и множество инновационных идей. Однако эти идеи и проекты остаются на полке и не реализуются по причине недостаточного финансирования в этой отрасли. В новом Послании Президента в одном из десяти задач ставится задача «Приоритетного внимания требует развитие аграрной науки» и что «аграрная наука должна заниматься в первую очередь трансфертом новых технологий и их адаптацией к отечественным условиям». Это дает большую надежду аграрной науке на достаточное финансирование для реализации многолетних идеи и зарождению новых. Для выполнения третей задачи Президента необходимо разработать четкие механизмы финансирования развития аграрной науки.

В завершении мероприятия генеральный директор института Кешуов С.А. остановился на задачах института вытекающих из Послания Президента РК. Рассказал о планах развития института на 2018 год и среднесрочную перспективу.

Пресс-служба НАО «НАНОЦ»

тел. 8-7172-72-86-73

E-mail133@nanoc.kz